Châu Thành: Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2020

Ngày 21/9/2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2020 cho 70 học viên là cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở trong toàn huyện Châu Thành.

Đ/c Trương Thành Trung - Phó Bí thư Huyện Đoàn phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 21 đến 25/9/2020, các cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở được học tập các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sn H Chí Minh - trưng hc xã hi ch nghĩa ca thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên là lực lưng xung kích cách mng, góp phn xây dng và bo v Tổ quc Vit Nam xã hi ch nghĩa; Thanh niên Vit Nam trong thi kì đy mạnh công nghip hóa, hin đi hóa đt nưc và hi nhp quc tế.

Bên cạnh các chuyên đề lý luận chính trị, các cán bộ Đoàn, Hội còn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội như: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, Hội; Công  tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các kỹ năng nói trước công chúng, giao tiếp, ứng xử; Kỹ năng hoạt náo, sinh hoạt tập thể và truyền thông vận động xã hội….

Thông qua Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, nghiệp vụ  và kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn - Hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Huyện Đoàn Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng