Châu Thành: Sinh hoạt Chi đoàn chủ đề tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Ban Chấp hành Huyện đoàn Châu Thành cụ thể hóa hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.