Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên của Đoàn quý III năm 2020

Sáng ngày 18/9/2020 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý III/2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Minh An - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn An Giang; đồng chí Tô Kim Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đồng chí là Báo cáo viên cấp Đoàn Khối.

 

Báo cáo viên báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hồ Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 24/03/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng”. Bên cạnh đó, đồng chí Báo cáo viên cũng thông tin sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội quý I, II năm 2020 của đất nước, của tỉnh.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Tô Kim Hồng - Bí thư Đoàn Khối đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai cho đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng, mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời của các lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, tác chiến không gian mạng tại cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhằm phát huy thế mạnh của không gian mạng; đồng thời, tạo sức đề kháng trước những thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và các loại hình tội phạm mạng; Chủ đồng thông tin tích cực về quê hương, văn hóa, con người An Giang, tạo dựng niềm tin và đồng thuận xã hội./.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng