Đoàn trường Đại học An Giang ra mắt Câu lạc bộ  “Pháp lý và Lý luận chính trị”

Vừa qua, ngày 06/4/2021 tại Trường Đại học An Giang, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ  Pháp lý và Lý luận chính trị. Đến tham dự có đồng chí Đặng Thế Lực - Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Lê Huỳnh Đức - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, đồng chí Trần Thị Cẩm Nhi - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; cùng 14 thành viên trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Nhằm tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật đồng thời thu hút, tập hợp thanh, thiếu niên đến với tổ chức Đoàn, xây dựng kiến thức pháp luật nền tảng chính trị cho đoàn viên, sinh viên.

Đ/c Đặng Thế Lực - Bí thư Đoàn Trường trao quyết định thành lập Câu lạc bộ.

 

Logo của Câu lạc bộ.

Với khẩu hiệu “SINH VIÊN AGU - TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, LÝ LUẬN VỮNG VÀNG”, Câu lạc bộ  được thành lập nhằm tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên về Pháp Luật, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua các hội thi, các cuộc phát động viết, thi online; tổ chức Hội thảo và giao lưu với các diễn giả nổi tiếng các gương điển hình về Pháp luật và Khoa học chính trị; tổ chức các buổi tư vấn kỹ năng học tập, nghiên cứu pháp luật và khoa học chính trị dành cho hội viên. Mời các diễn giả, thầy cô định hướng nghề nghiệp, tư vấn cho các bạn sinh viên.

Các thành viên Câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường.

Việc thành lập Câu lạc bộ  là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một không gian mạng có rất nhiều thông tin, vấn đề đòi hỏi cần phải có sự định hướng cho đoàn viên, thanh niên. Câu lạc bộ còn là một diễn đàn để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Thông qua các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ  sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên./.

Trung Quốc (Đoàn Trường Đại học An Giang)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng