Huyện Đoàn Thoại Sơn tiếp tục thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2021

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư được Ban Thường vụ Huyện Đoàn quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi ở địa phương.

Tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho Bí thư Chi đoàn dân cư.

Hiện nay, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Chi đoàn. Chính vì vậy, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

 

,

 

,

 

Các Chi đoàn tổ chức họp lệ thưởng kỳ hằng tháng ở địa bàn dân cư.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về rà soát, sắp xếp, củng cố lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư theo Kết luật số 08 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn huyện. Kết quả, hiện tại toàn huyện có 76 ấp với 76 Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư như: Phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,... giới thiệu làm Bí thư Chi đoàn; trong năm 2021 Huyện Đoàn đã mở 01 tấp huấn bồi dưỡng cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Lớp tập huấn triển khai nhiều chuyên đề, nhưng quan trọng nhất là tập trung vào việc bồi dưỡng, hướng dẫn bí thư các chi đoàn các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn như: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn, kỹ năng vận động đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động đoàn, nghiệp vụ quản lý hồ sơ sổ sách chi đoàn, đoàn viên, đoàn vụ,…

 

,

 

Đoàn viên ở địa bàn dân cư tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện Đoàn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùng với đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn nhằm đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng Chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên./.

Huyện Đoàn Thoại Sơn


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng