An Giang: Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2021

Sáng ngày 10/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2021 với sự tham dự của đồng chí Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang và 170 học viên là cán bộ Đoàn, Hội ở các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh.

 

Đ/c Phan Duy Bằng - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Tđầu năm 2021 đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở tỉnh An Giang đã phải chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến để phù hợp hơn với tình hình dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới.

 

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng điểm cầu Tỉnh Đoàn.

Trong bối cảnh hiện tại, với tinh thần chủ động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết tâm tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội cơ sở tỉnh An Giang năm 2021 bằng hình trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 5/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”

Lớp bồi dưỡng tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 10 - 12/11/2021 dành cho 170 cán bộ Đoàn, Hội cơ sở trong toàn tỉnh với 04 chuyên đề hữu ích được các báo cáo viên của Tỉnh Đoàn An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Trường Đoàn Lý Tự Trọng - TP. Hồ Chí Minh trình bày để các học viên nghiên cứu, học tập và phục vụ tốt hơn cho công tác Đoàn, Hội tại cơ sở trong thời gian tới, các chuyên đề gồm có: Chuyên đề đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang; Chuyên đề một số vấn đề nghiệp vụ quản lý Tổ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh Đoàn Thanh niên quản lý; Chuyên đề Kỹ năng vận động thuyết phục cần có của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề Phong cách người cán bộ Đoàn.

Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên được đồng chí Nguyễn Đức Thuận -  Phó Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin - Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang báo cáo Chuyên đề Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang”.

 

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Châu Phú.

 

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Chợ Mới.

Do tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng đề nghị học viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập, thực hiện tốt quy định về thời gian lên lớp, ghi chép các chuyên đề đầy đủ; tiếp thu, vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng để nâng cao trình độ và kỹ năng của người cán bộ Đoàn, Hội; áp dụng kiến thức đã học vào tình hình thực tế ở từng địa phương, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 hiện nay./.

Trần Lài  (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng