An Giang tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021 cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp

Nhằm xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021 về “Ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước” cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

 

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng