Cựu cán bộ Đoàn An Giang về lại đường 1C huyền thoại

Thực hiện phương châm hoạt động của Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam: “Nhớ ơn liệt sĩ - Đáp nghĩa đồng bào - Chăm lo đồng đội - Truyền tiếp lữa cho thanh niên”, từ ngày 26 đến 28/10/2023, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp cùng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Khu Tây Nam Bộ tổ chức cuộc hành trình về nguồn mang tên “Đường 1C huyền thoại”.

Hành trình với sự tham gia của 150 cựu thanh niên xung phong (TNXP) thuộc tuyến đường 1C. Đây là những cựu cán bộ Đoàn, chiến sĩ từng chiến đấu trên tuyền đường huyết mạch nối dài đường Hồ Chí Minh đến đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn khu Tây Nam Bộ tỉnh An Giang có 01 cựu TNXP tuyến đường 1C và 05 cựu cán bộ Đoàn Khu Tây Nam Bộ tham gia Hành trình.

A group of people standing in a room

Description automatically generated

A group of people standing in front of a large green banner

Description automatically generated