Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn giám sát Chuyên đề năm 2020 tại Huyện Đoàn Tri Tôn

Ngày 21/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn giám sát chuyên đề năm 2020 tại Huyện Đoàn Tri Tôn do đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn là trưởng Đoàn.

Quang cảnh buổi giám sát Chuyên đề tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn.

Nội dung giám sát tập trung vào giám sát việc triển khai thực hiện các Kết luận, Đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Xã Đoàn Lương Phi và Huyện Đoàn Tri Tôn. Qua giám sát, Đoàn ghi nhận hiệu quả đạt được trong việc ban hành kế hoạch và những triển khai thực hiện các kết luận, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ghi nhận kết quả của Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn đã tích cực chủ động trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, tập trung xây dựng và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức kiểm tra theo chương trình công tác năm, theo chuyên đề; đồng thời đã thường xuyên chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trong huyện trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn do đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đã làm việc và giám sát chuyên đề năm 2020 tại Huyện Đoàn Tri Tôn.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Bên cạnh đó, cũng đề nghị Huyện Đoàn tiếp tục bám sát chương trình, chủ đề công tác, có những biện pháp khắc phục những hạn chế được nêu ra, góp phần giữ vững kỷ cương của tổ chức Đoàn và củng cố, nâng cao chất lượng và hoạt động của Đoàn các cấp./.

Tin, ảnh: Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng