An Giang: Đoàn cấp huyện tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai văn bản yêu cầu Đoàn cấp huyện toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được của việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” những năm qua, mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm như: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

 

Phú Tân triển khai Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021.

Châu Thành và Chợ Mới triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021 cho các cơ sở Đoàn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn cấp huyện đã tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai và cụ thể hóa nội dung mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021 tại các hội nghị do Đoàn cấp huyện tổ chức, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện tốt các nội dung trong xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2021 sẽ giúp cho các Đoàn cơ sở quản lý chính xác số Đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi trên cơ sở danh sách thống kê rõ ràng và liên tục cập nhật, rà soát hàng năm. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tham mưu cung cấp thông tin về tình hình diễn biến dư luận xã hội trong thanh thiếu niên với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan. Đồng thời, chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ, giúp đỡ hoặc ngăn chặn, xử lý kịp thời đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tin tưởng việc tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong năm 2021 sẽ nâng cao chất số lượng Đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm số lượng Đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Đặc biệt, nâng chất đối với việc thực hiện công trình, phần việc thanh niên trong tháng cao điểm hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2021./.

Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng