Phóng sự tổng kết công tác Đoàn Hội năm 2020

Trong năm 2020, Tỉnh Đoàn An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với 3 trong trào và 3 chương trình hành động của Đoàn từ đó đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng ĐVTN. Với chủ đề năm 2020 là Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa thành những hoạt động phù hợp với địa phương, đơn vị  và có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc tìm tòi những cách làm, phương thức mới, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Gia Đạt - Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn An Giang


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng