Thành Đoàn Long Xuyên: Ý nghĩa từ mô hình “Tham gia hỗ trợ, nâng cao mức sống cho gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2016 - 2020”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị –-xã hội phải không ngừng chăm lo nâng cao đời sống nhân dân”.

Thực hiện Di chúc Bác, trong những năm qua, các cấp, các ngành thành phố Long Xuyên luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Qua đó đã có nhiều mô hình, cách làm hay nhằm cho lo nhân dân như: Xây cầu giao thông, cất nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… Trong đó có mô hình “Tham gia hỗ trợ, nâng cao mức sống cho gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2016 - 2020”.

Thăm, tặng quà gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

“Tham gia hỗ trợ, nâng cao mức sống cho gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2016 - 2020” là chủ trương lớn, ý nghĩa của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhằm phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cấp, các ngành trong việc chăm lo nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện chủ trương đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn Long Xuyên đã ký kế hoạch phối hợp Đảng ủy phường Mỹ Phước, Đảng ủy phường Bình Đức về “Tham gia hỗ trợ, nâng cao mức sống cho gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội giai đoạn 2016 - 2020” đối với 24 hộ gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại 02 phường.

Hằng tháng, Thành Đoàn phối hợp Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi, Bệnh nhân nghèo thành phố Long Xuyên; phường Mỹ Phước và phường Bình Đức tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà, vật phẩm, tiền mặt,.. với mỗi tháng tối thiểu 900.000đ/hộ. Qua 05 năm triển khai thực hiện, tổng giá trị hỗ trợ là 323.348.000đ. Qua đó đời sống gia đình được bảo trợ ngày một nâng lên, gia đình vui mừng trước sự quan tâm chăm lo của cấp, các ngành.

Mô hình tham gia hỗ trợ, nâng cao mức sống cho gia đình hưởng chính sách bảo trợ xã hội là mô hình ý nghĩa nhằm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách của Bác. Thông qua mô hình đã phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc chăm lo nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Long Xuyên trong giai đoạn hiện nay./.

Khoa Thi - Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng