Thực hiện điểm Mô hình 100% đoàn viên chi đoàn ấp tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước mang nhiều ý nghĩa nhân văn đối với người lao động. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tịnh Biên phối hợp Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức thực hiện Mô hình “100% đoàn viên chi đoàn tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện”, thực hiện điểm tại Chi Đoàn ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên.

 

Trong thời gian qua, Huyện đoàn và Bảo hiểm xã hội huyện đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, thị trấn về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, phối hợp các xã, thị trấn phát tờ bướm tuyên truyền về BHXH tự nguyện qua đó từng bước thay đổi nhận thức của đoàn viên về chính sách BHXH tự nguyện

Cụ thể, thực hiện điểm Mô hình “100% đoàn viên chi đoàn tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện” tại Chi Đoàn ấp Phú Hòa đã phối hợp với Chi đoàn tổ chức cuộc tuyên truyền với sự tham dự của đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn ấp. Kết quả, 100% đoàn viên chi đoàn ấp tham gia BHXH.

Mô hình “100% đoàn viên chi đoàn ấp tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện” là một giải pháp thông tin, tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức người dân về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, góp phần hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi cho nhân dân, người lao động, đặc biệt người lao động là lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Huyện Đoàn Tịnh Biên


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng