An Giang: Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng với chủ đề “Giai điệu tự hào”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) từ cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho thanh thiếu niên.

Đồng thời, tạo phong trào văn hóa - văn nghệ sôi nổi, lành mạnh trong thanh thiếu niên; thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tối ngày 13/11/2020 tại Quảng trường Thị xã Tân Châu (phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng với chủ đề “Giai điệu tự hào” với 15 tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, về Đoàn, Bác Hồ, Bác Tôn, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, truyền thống cách mạng; quá trình đấu tranh hào hùng của quân và dân An Giang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.

 

Bài hát Non nước hữu tình do hai bạn nữ sinh sinh đôi Trường THPT Châu Phong trình bày.

Tiết mục Em đi qua cầu cây do các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Quang Diêu biểu diễn.

Ca khúc Đến với con người Việt Nam tôi do Nhóm  ca nam, nữ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang trình bày.

Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, Chương trình thu hút hơn 600 đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân đến xem và cổ vũ; đồng thời Chương trình biểu diễn ca khúc cách mạng còn được Tỉnh Đoàn An Giang livetream trực tiếp trên Fanpage “Thị Đoàn Tân Châu”, kết quả có 12.526 lượt tiếp cận, 4.914 lượt tương tác, hơn 5.700 lượt xem và gần 300 lượt like, chia sẻ.