An Giang kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Với tinh thần khẩn trương, kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, An Giang đã tích cực triển khai và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 02/11/2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của trên 286.000 trường hợp người lao động, 1.633 doanh nghiệp, 4.454 hộ kinh doanh, số tiền trên 389 tỷ đồng; kết quả đã quyết định hỗ trợ cho  253.422 trường hợp người lao động, 1.633 doanh nghiệp, 4.454 hộ kinh doanh với số tiền trên 340 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 87,4 %. 

Responsive image

Người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được hỗ trợ

Cụ thể, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tỉnh An Giang đã phê duyệt hỗ trợ 1.594 doanh nghiệp với 65.162 lao động, số tiền 19,91 tỷ đồng, đạt 100%; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 16 doanh nghiệp với 1.430 lao động, số tiền 10,1 tỷ đồng. 

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 6.725 người, số tiền trên 24,8 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc (thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa) tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 27 người, số tiền là 27 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp phê duyệt hỗ trợ  20 người, số tiền là 74,2 triệu đồng.

Responsive image

 Thăm, trao tiền hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, Tỉnh đã Quyết định hỗ trợ cho 1.854 trẻ em, số tiền 1,854 tỷ đồng; 198 người phụ nữ mang thai với số tiền 198 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV và hướng dẫn viên du lịch cho 57 người (trong đó: 28 viên chức hoạt động nghệ thuật và 29 hướng dẫn viên du lịch) với số tiền 211,47 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cho 4.454 hộ, số tiền 13,3 tỷ đồng; Chính sách vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 23 doanh nghiệp, 1.575 lao động với số tiền là gần 4,4 tỷ đồng; Hỗ trợ 14.524 người bán lẻ vé số lưu động số tiền gần 21,8 tỷ đồng; hỗ trợ 162.179 người lao động tự do với số tiền hơn 243,3 tỷ đồng. 

Chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã gửi thông báo giảm mức đóng (từ 1% xuống 0%) đến 1.537 đơn vị với 65.371 lao động, số tiền 40,6 tỷ đồng; hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 67.230 lao động với số tiền 155,36 tỷ đồng...

Bên cạnh đó với sự chung tay tham gia của các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp quyên góp và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tổ chức nhiều mô hình như: “Cửa hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” và “Quầy hàng 0 đồng” “chuyến xe yêu thương”, Chương trình “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”; Chương trình “Triệu ly sữa”, Chương trình “Triệu túi an sinh”,… Tính đến ngày 25/10/2021, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện các mô hình với 190 địa điểm ở xã, phường, trị trấn đã hỗ trợ trên 494.427 lượt hộ dân với giá trị trên 60,152 tỷ đồng; hỗ trợ cho trên 241.658 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ gia đình tại nơi bị phong toả với tổng số tiền trên 129,254 tỷ đồng tiền.

Ông Châu Văn Ly- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang nhận định, thời gian qua với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2013/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang đã cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu đời sống của nhân dân lao động, san sẻ một phần khó khăn cho người sử dụng lao động, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. /.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng