Chế độ chích sách hỗ trợ người lao động trong tỉnh

An Giang chúng ta đang là một tỉnh có số dân đang trong độ tuổi lao động rất nhiều. Nhiều người lao động trong đó có thanh niên, đặc biệt các bạn thanh niên vừa tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bị thiếu việc làm trong địa bàn tỉnh. Minh chứng cho điều đó là nhiều bạn thanh niên sau khi rời xa mái trường đã không có việc làm ổn định (chấp nhận làm tại địa phương nhưng trái ngành, thu nhập thấp,… Hay là rời xa quê hương di chuyển đến các địa phương khác như các tỉnh lân cận, Thành phố, hay thậm chí ra tận vùng Tây Nguyên để làm việc,…). Như vậy cho tôi hỏi là thời gian tới đây Lãnh đạo tỉnh đã có những chế độ chích sách hỗ trợ người lao động trong tỉnh như thế nào? Các chương trình thu hút các nhà đầu tư về trong tỉnh như thế nào để có thể hỗ trợ người lao động có thể yên tâm làm việc tại quê hương, cống hiến sức lao đông của mình để phát triển quê nhà.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng