Vay vốn để phục hồi sản xuất do ảnh hưởng dịch COVID-19

Em là Hội viên Hội LHTN Việt Nam huyện Tịnh Biên, em có mở một cơ sở sản xuất đường thốt nốt tại nhà. Do dịch bệnh CoVid-19, doanh nghiệp của em phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, vậy cho em hỏi doanh nghiệp của em có được vay vốn để trả lương cho người lao động hay không?

Câu hỏi này được sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời bạn như sau:

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19, đáp ứng các điều kiện sau thì được vay vốn trả lương phục hồi sản xuất:

1. Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch CoVid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022;

2. Có ngừoi lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;

3. Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;

4. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Như vậy bạn cần đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn có thể nhận được hỗ trợ vốn phục hồi sản xuất


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng