Cần làm gì để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng mình có khả năng làm việc ở vị trí đó và tạo được sự tin tưởng từ họ?

Sinh viên mới ra trường khi đi xin việc gặp một trở ngại đó là các nhà tuyển dụng yêu cầu sinh viên có kinh nghiệm nhưng đối với sv mới ra trường thì việc đó khá là khó. Vậy cần làm gì để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng mình có khả năng làm việc ở vị trí đó và tạo được sự tin tưởng từ họ?

Dữ liệu đang được cập nhật


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng