Châu Thành: Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế

Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, Huyện Đoàn Châu Thành đã chú trọng đến việc thành lập các Câu lạc bộ (CLB), các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Đây là nơi sinh hoạt, trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ về vốn… giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát triển kinh tế.

 

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

Trên địa bàn toàn huyện hiện có 41 CLB, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế. Trong những năm qua, các CLB này đã góp phần động viên, giúp đỡ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành là một trong những mô hình điển hình hoạt động có hiệu quả. CLB được thành lập từ đầu năm 2020 với mục đích trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn trong sản xuất, hỗ trợ vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế. Với 05 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã hỗ trợ cho 07 ĐVTN tham gia chuyển giao kỹ thuật nuôi lươn giống mang lại hiệu quả tích cực về nhiều mặt.

 

Mô hình nuôi lươn giống của CLB thanh niên làm kinh tế xã Vĩnh Nhuận.

Nét nổi bật của CLB là hoạt động tạo nguồn vốn vay và định hướng giúp các thành viên sử dụng vốn đúng mục đích. Trung bình mỗi quý, CLB đã vận động hội viên đóng góp vào quỹ chung với mức tối thiểu 600 nghìn đồng/hội viên. Hiện tổng quỹ chung của CLB có khoảng 18 triệu đồng và được sử dụng cho hội viên khó khăn vay với lãi suất ưu đãi. Các hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay vào mục đích sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi… bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Không chỉ giúp đỡ ĐVTN bớt khó khăn về nguồn vốn sản xuất, CLB còn phối hợp với các hội, đoàn thể của xã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và nông dân; tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình kinh tế tiêu biểu ở các địa phương khác.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Xương - Bí thư Đoàn xã Vĩnh Nhuận cho biết: “Thời gian qua, mô hình CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế của ĐVTN xã đã có nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo ở địa phương”.

Mặc dù đã đạt được những hiệu quả nhất định, các CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế vẫn còn gặp một số khó khăn như: ĐVTN vẫn chưa được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi hoặc vốn vay còn quá ít nên các mô hình kinh tế thanh niên còn manh mún, nhỏ lẻ. ĐVTN còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, kiến thức về thị trường và gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường…

Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận rằng các mô hình CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Châu Thành đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để ĐVTN phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong ĐVTN địa phương. Cùng với đó, việc duy trì những CLB này sẽ góp phần giúp các tổ chức Đoàn thu hút, tập hợp được ĐVTN tham gia sinh hoạt đoàn, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn tại cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Huyện Đoàn Châu Thành


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng