Phú Tân: Tổ chức Đoàn, Hội với các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế

Nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu niên yếu thế. Trong năm 2021, Huyện Đoàn, Ủy ban Hội huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện chủ động xây dựng ít nhất 01 mô hình, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế.

 

,

 

,

 

Nhiều mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế được các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện triển khai đồng bộ.

Theo đó, 100% Đoàn, Hội cơ sở đã tham mưu duy trì thực hiện 18 mô hình “Hỗ trợ thanh niên yếu thế” với các nội dung như: Đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, giới thiệu việc làm, vận động trao thẻ Bảo hiểm Y tế, nhà nhân ái, tư vấn pháp luật và giúp đỡ thanh niên yếu thế, duy trì các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thanh thiếu niên yếu thế trên địa bàn.

Qua đó, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, vận động họ tham gia các phong trào Đoàn, Hội, từng bước làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên sống có ích; nỗ lực tham gia phát triển sản xuất làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng